Off the record

Det hände en intressant grej här på konferensen igår. I ett rum med säg 100 personer där minst hälften var journalister meddelade en moderator på scen inför en panel att den skulle vara ”off the record”. Det resulterade i en debatt på Twitter och fick efterdyningar i diskussioner under resten av dagen.

Det går i princip inte att säga så i ett rum fullt av journalister. Det visade sig tillslut att det handlade om att en person från Facebook, som satt i panelen, hade blivit tillfrågad att delta sent och inte haft tid att få godkänt från informationsavdelningen. Nu sa hon inget kontroversiellt, men likväl så twittrade journalister om vad som sas i panelen.

Geek girls och innovationsjournalistik

Så är jag äntligen här igen. Det var ett år sedan jag var i Silicon Valley senast och tre år sedan jag var här i åtta månader på stipendiet för programmet i Innovationsjournalistik. Det förändrade saker för mig. Jag jobbade som journalist på CNET News.com i sex månader och lärde mig mycket, vilket har bidragit och fortsätter att bidra till mitt jobb som journalist på Internetworld och mitt liv som den internet-nörd jag ändå vågar kalla mig.

Jag är på The Seventh Conference on Innovation Journalism som är en del av programmet och äger rum på Stanford University i Palo Alto. Fredrik Wass är också här och har skrivit ett inlägg som berör en del av det jag också tänker kring konferensen och vad det pratas om här. Han skriver bland annat om frågan kring vad innovationsjournalistik är, vilket det finns olika svar på beroende på vem man frågar. Men det handlar delvis om att journalistiskt bevaka innovation och delvis om innovation inom journalistiken och utifrån de två aspekterna vilken roll journalistik spelar i ekosystemet kring innovation.

Jag deltog i en workshop på konferensen med titeln ”Women leadership in innovation journalism” och gav i sammanhanget exemplet med Geek Girl Meetup, som vi senast hade för några veckor sedan. Där träffades 130 tjejer – webbutvecklare, entreprenörer, interaktionsdesigners, journalister, marknadsförare med flera kring det gemensamma intresset av webb och dess utveckling.

Jag är inte för att separera kvinnor och män i sak. Men Geek Girl tjänar till flera olika saker. Dels att vi samlas kring gemensamma intressen och inte för att vi är kvinnor. Dels för att vi får utrymme att lyfta varandra, lära oss av varandra och på det sättet känna och veta att vi är en del av teknikutvecklingen, som ofta befolkas som ett manligt strukturerat område.

Geek Girl startade ju utifrån idéen att det var så få kvinnliga talare på webbrelaterade event och att det inte kunde stämma att det inte fanns några. Sist hade vi typ 45 talarpunkter på Geek Girl Meetup.

Vad det nu har med innovationsjournalistik att göra är väl en annan sak. Diskussionen kring bordet på workshopen handlade delvis om vad man borde lära sig under en journalistutbildning i förhållande till teknikutvecklingen och vilka krav som ställs på journalister idag. Men mer om hur teknikutbildningar kan locka båda könen och vad man behöver kunna för att arbeta i teknikintensiva företag. Det faktum att det bara finns en procent kvinnliga entreprenörer i Sverige och hur entreprenörsmiljön och innovationsmiljön kan bli mer öppen för att kvinnor ska ta del av dem i större utsträckning. Och varför runt 95 procent av dem som besökte WWDC i måndags var män.